Správní žaloba – AKTUALIZACE

Vyjádření žalobce k námitkám žalovaného:

Vyjádření UOOU k  obsahu žaloby:

Žaloba proti rozhodnutí UOOU:

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, proti rozhodnutí o rozkladu předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Čj. UOOU-06635/13-20, ze dne 6.11.2013.

Historie: ZDE