MHF Lípa Musica

Keine kleine Kammermusik v Kravařích

Patnáctým koncertním zastavením pokračoval 14. ročník MHF Lípa Musica v sobotu 10. října v kostele Narození Panny Marie v Kravařích. Zaplněný svatostánek prodchnula svěží hudba v podání mladistvého dechového kvintetu Belfiato, který vsadil s úspěchem zejména na neotřelé hudební tituly. Kravařský kostel je jedním ze stálic, které svítí na pomyslné festivalové mapě již celou řadu let a který publiku nabídl řadu výjimečných koncertů. V letošním roce zde Lípa Musica představila další dechový ansámbl, kterým byl po vynikajícím PhilHarmonia Octetu tentokrát komornější kvintet s výmluvným názvem Belfiato.

Příjemný večer naplněný mladistvou energií a zápalem otevřela rozšafná předehra k Mozartově Kouzelné flétně v úpravě pro dechový kvintet. Sympatický úvod vystřídaly dva dramaturgicky zajímavé kusy. Prvním bylo setkání s německým modernistou Paulem Hindemithem, v jehož díle se zračí atmosféra předválečných let. Radostné expresivní dílo, místy až jazzově laděné, je postaveno na zajímavém dialogu jednotlivých nástrojů, který je pro hráče výzvou i prubířským kamenem zároveň a klade na jejich umění velké nároky. Podobně tomu bylo i v případě dánského Hindemithova souputníka – Carla Nielsena – který ve svých kompozičních snahách zůstal více romantickým a jeho dialog pro pět dechů proto není tolik expresivní, jako spíše poetický a kantabilní.

Desetiletý Belfiato Quintet již podle propozic tvoří úspěšní mladí hráči, kteří se přes svůj mladý věk dokázali již s úspěchem prosadit ve světě klasické hudby i jako sólisté či orchestrální hráči. Jejich dialog tedy nepostrádal potřebné napětí a samozřejmou souhru a dal vyniknout i virtuozitě jednotlivých individualit. Na poslech příjemný a barvitý večer podtržený vynikající akustikou kravařského kostela byl pro všechny přítomné jistě osvěžujícím, neotřelým a obohacujícím hudebním zážitkem na vysoké interpretační úrovni. Nadšené přijetí publika navíc kvintet odměnil líbezným Nocturnem Daria Milhauda.