Pracovníci obce

Dokončení prací za koupalištěm 10.11.2015.


Pracovníci obce pravidelně uklízejí prostory okolo kontejnerů. „ A že to jsou občas chuťovky…“, konstatovala uklízející paní Marie Čechová.


V úterý 29.9.2015 začali pracovníci obce vysazovat alej dubů směrem z Kravař na Sezímky.
Děkujeme panu Hábelovi za darování opěrných kůlů k nově vysázeným stromkům.


Pracovníci obce připravují plochu k výsadbě cca 40 kusů dubu. Výsadba by měla proběhnout v týdnu 29.9 – 2.10.2015. Záměrem obce je založit aleje, které by spojovaly Kravaře se Sezímkami a v budoucnu Kravaře s Janovicemi.

Pracovníci obce provádějí pravidelnou údržbu zeleně na kravařském hřbitově.

V uplynulých dnech pracovníci obce vyčistili pozemky u koupaliště – směrem na Konojedy.

Pracovníky obce čeká úprava – vyčištění pozemku, u koupaliště a to směrem k zahrádkám. Foto dokumentuje současný stav.

Paní majitelce zahrádky se obec omlouvá a dojde k náhradě škody dle jejího vyčíslení.


Pracovníci naší obce

Lokalita U rybníka Veliká 25.3.2015

Čištění příkopů

Lokalita Janovice – U chat

Prameniště 16.2.2015

Za sběrnou 16.2.2015

Za školou 16.2.2015