Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Blíží se dopravní omezení Kravař - AKTUALIZACE (odpověď koordinátora)

1obr

Vážení spoluobčané  čtěte pozorně:

Prohlédněte si PDF dokument


 

scan8

Vyjádření a požadavky ze strany obce Kravaře k výše uvedenému dokumentu:

Prohlédněte si PDF dokument


 

scan9

Vyjádření koordinátora jízdních řádů LBC kraje.

Prohlédněte si PDF dokument

Odpověď ze strany obce:

Vážený pane Roženský,

  Reaguji na Váš dopis ze dne 29.6.2018 ve věci jízdních řádů a jejich dodržování  v souvislosti se stavbou obchvatu obce Kravaře resp. uzavírky silnice I/15 při stavbě kruhové křižovatky na této komunikaci.

  1. Nejsem si jist, zda 15 minut bude autobusu z Blíževedel do Kravař ve vyznačených objížďkách stačit, aby zůstaly zachovány odjezdové časy z Kravař, jak pro studenty, tak pro pracující na směny
  2. Dovoluji si požádat, aby počet spojů mezi obcemi Kravaře-Blíževedly zůstal zachován a aby jste jej o jeden spoj nesnižovali (vzhledem k potřebám ZŠ Kravaře).
  3. Úvaha, že tzv. Školáček by pro děti z Blíževedel zajížděl na kravařské nádraží , je vzhledem k celé řadě skutečností nereálná a nelze s ní počítat.

Věřím, že k přihlédnutí k výše uvedeným připomínkám, zajistíte fungování veřejné dopravy tak, že naši spoluobčané „nepocítí“, že se buduje kruhová křižovatka na komunikaci I/15 (Blíževedly-Úštěk).

S pozdravem Ing. Vít Vomáčka, MBA - starosta


Odpověď koordinátora jízdních řádů LBC kraje.

Dobrý den,

Prodloužení jízdní doby spojů mezi Kravařemi a Blíževedly po dobu uzavírky silnice I/15 o cca 15 minut se jeví dostačující (abychom si rozuměli, tím je myšleno o 15 minut nad stávající stav, nikoli celková jízdní doba 15 minut).

V případě odpoledních „školních“ spojů bohužel nezbývá taková časová rezerva, aby při uvedeném prodloužení oba spoje (resp. páry spojů) stihly projet celou stávající trasu bez dopadu na jízdní řády dalších linek. Zřejmě nejméně „bolestivým“ řešením je ponechat provoz obou párů spojů v samotném úseku Kravaře – Blíževedly a zpět, ale u jednoho ze spojů po dobu uzavírky vynechávat zajížďku do místních částí Litice a Skalka. Na základě posouzení počtu odbavených cestujících bych doporučoval spíš druhý spoj se stávajícím odjezdem ve 13:40 z Kravař, kde je poptávka v celé trase výrazně slabší (v průměru kolem 4 – 5 cestujících) a v úseku do Litic i na Skalku pouze nepravidelná (pokud někdo jede, tak obvykle jen jeden cestující).

Informaci posílám na vědomí i obci Blíževedly a zároveň nabízím možnost osobní schůzky, kdy si potvrdíme konkrétní řešení. Možná by ale bylo vhodné počkat až do doby, kdy budou známé školní rozvrhy i počet dojíždějících dětí v novém školním roce, tzn. v prvním týdnu v září (poslední týden v srpnu mám dlouhodobě plánovanou dovolenou). Na základě nynějšího harmonogramu by úplná uzavírka měla začít v pondělí 17.září, výlukové jízdní řády je nutno uzavřít týden předtím, tj. reálně do pátku 7.září.

S pozdravem

Jan Roženský

KORID LK, spol. s r. o.

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

 U Jezu 642/2a

461 80 LIBEREC 2

www.iidol.cz/

 


 Předcházelo: