Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Oprava MK Rané a Vysvětlení k MK Janovice.

Vážení občané Rané, v těchto dnech jste dostali od pracovnice OÚ Kravaře paní Šárky Hodanové tuto situaci s nákresem a termíny, v jakých plánujeme rekonstrukci MK v obci Rané.

Jak je ze snímků patrné, věnujeme se této investici opravdu zodpovědně. Termíny máte popsané, a věřím, že Vám tato oprava zpříjemní život.

Celkové náklady:  odvodnění    -  cca  300.000 Kč

                                asf. Koberec  -  cca  980.000 Kč

                                -----------------------------------------

                                 Celkem         cca 1. 280.000 Kč

 

Informace k nové komunikace v Janovicích.

Ve stejném duchu připravujeme v současné době opravu místní komunikace v Janovicích. Tato situace v Janovicích je složitější v tom, že nyní probíhají projekční práce na uložení kabelů NN do země a s tím souvisí i naplánování kompletní rekonstrukce kabelů, stožárů a svítidel veřejného osvětlení. V současné době je naplánováno zhruba 23 nových stožárů a svítidel a jde o cenu cca 1.500.000 Kč (cena je pouze orientační neboť jakmile bude hotov projekt, dojde ke konečnému nacenění. Po uložení kabelů NN do země a instalaci sloupů VO bude natažen nový asfaltový koberec.

V tomto případě musíme bohužel čekat, až ČEZ a.s. bude mít hotový kompletní projekt, na který bude navazovat výběrové řízení na dodavatele prací – ze strany ČEZ.

Jakmile bude dodavatel znám, vstoupí obec Kravaře s tímto dodavatelem v jednání, a obec provede tzv. přílože kabelů VO. Po příložích dojde k postavení sloupů a následně svítidel.

Až po těchto pracích bude následně položen nový asfaltový koberec.

Věřím, že toto vysvětlení je dostačující, i když bohužel bez konkrétních – závazných termínů.

Ing. Vít Vomáčka – starosta obce Kravaře

 oprava r