Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Práce na chodníku - aktualizace

Foto: redakce (18.10.2018)

Foto: redakce (24.9.2018)

(20.9.2018)
V současné době probíhá výroba větracích mříží, které zajistí cirkulaci vzduchu mezi chodníkem a nemovitostmi našich spoluobčanů.
Po výrobě mříží na místě dojde k odvozu mříží a následnému pozinkování.
Zásadní požadavek obce zněl, že se mříže nesmí dotknout nemovitostí našich spoluobčanů, aby nedošlo k jejich poškození (nemovitostí).

Slouva o poskytnutí finančních prostředkůSmlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI Smlouva SFDI

Foto: redakce (27.8.2018)

Jak je ze snímků patrné, budování chodníku v Úštěcké ulici zdárně pokračuje.

A nyní příjemná zpráva pro občany Rané – v pondělí 20. 8. 2018 začnou práce na rekonstrukci místní komunikace v obci Rané.

Foto redakce (10.8.2018):

Foto redakce:

Foto redakce

V těchto dnech začaly práce na dlouho očekávané investici akci – chodník v Úštěcké ulici.

Vysoutěžená cena díla: 2 187 276, 56 Kč