Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Poděkování - vyjádření k panu Šantinovi - aktualizace

Čtěte v tisku denik.cz


 

Obec Kravaře v Čechách
informuje občany o současné situaci s panem Josefem Šantinem:

I přes veškerou snahu obce

- jednání s ÚP v Mělníku – oddělení hmotné nouze
- vyzvednutí tiskopisů z NsP Česká Lípa
- spolupráce s JSDHO Kravaře a Policií Žandov
- zajištění ošacení
- vykoupání
- ostříhání a oholení
- odvoz do léčebny

se nepodařilo, aby pan Josef Šantin zůstal z vlastní vůle klientem léčebny Teen Challenge pro závislé ve Šluknově.

Po jeho přijetí do programu nerespektoval podmínky léčebny, svévolně vícekrát opustil areál a nakonec odešel úplně.

V současné době není v našich silách mu pomoci.
Obec Kravaře má čisté svědomí, že pro tohoto občana udělala vše, co bylo v jejich silách.
Další osud pana Josefa Šantina je pouze a jenom na jeho vůli.


 

Píšou v tisku:

"Bezdomovci z Kravař pomohli do léčebny"

- čtěte ZDE

Nový domov pana Šantina:

Odvoz Josefa Šantina do Šluknova.
Odvoz provádějí pracovnice obce Kravaře paní Veronika Chocholoušová a Šárka Hodanová.

Jako bodyguard je přítomen pan Ladislav Zahrádka.

Jak to tak vypadá, letitý problém – bezdomovec Pepa Šantin (51 let) se blíží ke zdárnému konci.
Obec Kravaře začala po posledním požáru, který tento člověk založil „pod kostelem“, jednat.
Zvláště pak pracovnice obce paní Veronika Chocholoušová a Šárka Hodanová vzaly tento problém
za svůj“.
Bylo dohodnuto s Úřadem práce Mělník, neboť „Houba“ má trvalý pobyt v Medonosích, že zde bude zaevidován z důvodu dávek v hmotné nouzi.
Následně pak paní Veronika domluvila přijetí Pepy do TEEN  CHALLANGE – pomoc závislým v Šluknově.

V pondělí proběhlo stříhání Pepy, kterého jak dokládají snímky se ujala paní Petra Kulasová.
Dámy pořídily i oblečení, které bylo „Houbovi“ předáno.
Do Šluknova bude odvezen ve středu 17. 10. 2018.
Všem, kteří se na tomto řešení podíleli bych chtěl touto cestou poděkovat. O dalším osudu této „celebrity“ Kravař Vás budeme informovat.

Ing. Vít Vomáčka – starosta obce Kravaře v Č.

PS: Vzpomínáte vážení spoluobčané na jedno z prvních zastupitelstev Kravař v roce 2014, kdy jsme byli poučováni, že „by to chtělo „ s těmito lidmi něco dělat?
Čtyři roky utekly jako voda, nikdo nic neudělal a pak se situace chopily dámy Chocholoušová a Hodanová a ejhle.
Výsledek je zde, děkujeme.

Stejně tak věřím, že pochopíte, že GDPR v tomto případě je nesmysl.