Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Informace k často kladeným dotazům

Vážení spoluobčané,

V posledních dnech se směrem k radnici množí dotazy typu:

Proč se v ulicích Kravař po večerech toulají cizí chlapi a co tam dělají?

Co je to za chlapy s telefony v kapucích?

Kdo se to tu poflakuje kolem domů místních? Jde z nich strach.

Tak tedy:

Jedná se cizince ubytované v soukromém objektu na náměstí v Kravařích. Jde o lidi, kteří do Čech přijeli za prací a obživou svých rodin, zaměstnance firem v okolí.

Svým pohybem po obci nechtějí nikoho omezovat, pouze se snaží využít slabin zabezpečení některých wi-fi připojení v naší obci. Pohodlněji a levněji se tak spojí se svým domovem nebo stráví volný čas.

Dle reakcí zaznamenaných vedením obce je tento jev pro naše spoluobčany nepřijatelný a nejsou s tímto jednáním spokojeni.

Naše kroky pro sjednání nápravy:

Obec - projednala vhodný postup s Policí ČR. (Nejedná se o činnost, kterou by Policie ČR mohla za obec vyřešit, poskytne ale potřebnou součinnost.)

Obec - tedy kontaktovala zástupce firmy WIA (poskytovatel internetového připojení), který nabídl spolupráci a učinil nabídku několika prověřených variant, které je možné nabídnout třeba těmto ale i jiným sezonním pracovníkům.

Obec - následně kontaktovala majitele objektu s nabídkou spolupráce a žádostí o sjednání nápravy. Došlo k předání kontaktů a informací (Wi-fi připojení v objektu k dispozici je, zřejmě ale ne dostačující, o čemž majitel neměl povědomí.). Majitel nabídku spolupráce přijal s povděkem, omluvil se a přislíbil nápravu.

Obec ve vlastním zájmu vyzývá všechny majitele wi-fi sítí o jejich zajištění a zamezení přístupu cizích osob.

 

Děkujeme za vstřícný přístup majiteli objektu, Policii ČR a společnosti WIA. Děkujeme také všem,
kteří na problém poukázali a dali tím možnost ho vyřešit nebo se o jeho řešení pokusit.

Za obec Kravaře Robert Lůžek.