Aktualita - Dle nařízení Vlády ČR je knihovna a infocentrum uzavřeno