Aktualita - Oprava termínu - Rozloučení s panem Otakarem Smržem.