Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Aktualizace 10.2.2017 - TV NOVA - Drogy
v obci

Sledujte kauzu "Drogy v obci"  na stanici TV NOVA - Televizní noviny naleznete v záznamu ZDE.
/V prohlížeči nesmí být zapnuta ochrana před reklamou.../
nova
**********************************************************

 

Dnešního dne tj. 7.2.2016 byla předána veškerá dokumenrace, týkající se této kauzy, právnímu zastoupení naší obce - Advokátní kanceláři JUDr. Oldřicha Filipa ( včetně zplnomocnění k jednání jménem Obce Kravaře v Čechách ).

**********************************************************

4.2.2017
bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele z řad Zastupitelstva obce Kravaře a to z důvodu, že osoba podávající trestní oznámení není uživatelkou ani distributorkou drog. 

Tímto jednáním neznámého pachatele bylo osobě podávající trestní oznámení ublíženo na cti tím,
že ji to uráží.

 

Ztotožněni byli tito členové zastupitelstva obce Kravaře: Zdeněk K., Petr K., Josef K., Jaroslav K., Robert L., Oldřich M., Iveta M., Jiřina P., Jindřiška R., Iva R., Ondřej Ř., Václav V., Vít V., Dimitrij V.

Ing. Vít Vomáčka, MBA – starosta obce Kravaře

**********************************************************
Kvůli vážnému obvinění se v Kravařích začali zabývat anonymním dopisem
Zdroj: http://ceskolipsky.denik.cz/

**********************************************************

Ve středu 1.2.2017 se na našem OÚ Kravaře uskutečnila koordinační porada kompetentních orgánů a institucí právě ke zmíněnému dopisu (i s přihlédnutím k tomu, že se jednalo o dopis anonymní, nicméně tvrdící a upozorňující na velice závažné skutečnosti). 

Mimo jiných, byla přijata i tato opatření:

1. Bude zvýšena kontrola řidičů na užívání omamných a psychotropních látek.

2. Na skutečnosti uvedené ve zmíněném dopise bude upozorněn managment některých továren v České Lípě.

Ing. Vít Vomáčka, MBA – starosta obce Kravaře

 *****************************************************

Vážení spoluobčané,

rozhodl jsem se zveřejnit níže ofocený dopis, který byl doručen k mým rukám dnešního dne,
to je 31. ledna 2017.
Ač se jedná o dopis anonymní, kdy jsem si myslel, že zasílání anonymních dopisů je věcí doby minulé (dnes se píše rok 2017) věřte, že vzhledem k závažnosti uvedené problematiky se jím chci zabývat.
Nejedná se o dopis první, který reflektuje nebezpečnost jednání některých osob - to je užívání a distribuce drog.
Bez ohledu na tento dnešní dopis se uvedenou problematikou obec zabývá a to ve spolupráci s kompetentními institucemi a orgány.
Avšak rozkrýt organizaci, která se zabývá distribucí drog je velmi složité (důkazní materiály,
konkrétní podněty atd.). Této skutečnosti bohužel nahrává právě forma, kterou pisatelé níže uvedeného dopisu zvolili.

Chtěl bych požádat kohokoli z Vás, kteří máte konkrétní poznatky ohledně konzumace a distribuce drog u "nás" v Kravařích, abyste v sobě našli občanskou odvahu a buďto mně osobně, resp. orgánům činným v trestním řízení podali podněty, kterými se bude možno serózně zabývat.
Domnívám se, že to je jediná možná cesta, jak ochránit sebe a své blízké od neštěstí, kterými drogy jsou.


Děkuji Vám.
Ing. Vít Vomáčka - starosta obce Kravaře v Čechách

obalkaDrogy
drogy