Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Kotlíkové dotace

Vážená paní starostko/vážený pane starosto,

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení  druhé výzvy k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci, která je tentokrát zaměřena na pořízení pouze tepelných čerpadel a kotlů výhradně na biomasu. Podrobné informace naleznete v přiložené tiskové zprávě a na webových stránkách kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.

Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že příjem žádostí do 1. výzvy (vyhlášené 23. 12. 2015) bude ukončen k 31. 3. 2017. Zatím nejsou jasné podmínky ze strany MŽP pro další plánované výzvy, nicméně s největší pravděpodobností již nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí (netýká se kombinovaných kotlů uhlí/biomasa, ty budou nadále podporovány). Existuje-li tedy zájem o kotle výhradně na uhlí, zřejmě je 1. výzva poslední možností, jak si o dotaci na tento kotel požádat. Tato výzva má již alokaci vyčerpanou, nicméně žádosti jsou stále (do 31. 3. 2017) přijímány do zásobníku projektů, odkud jsou schvalovány v případě odstoupení žadatelů či uvolnění finančních prostředků.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Ing. Pavlína Křečková       
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

vedoucí oddělení řízení grantových schémat

__________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 344  *  fax: +420 485 226 331
e-mail: pavlina.kreckova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz