Aktualita - Aktualizace 2.5.2017 - oprava MK
v Sezímkách - dokončeno