ČESTNÉ OBČANSTVÍ

Dne 1. září 2009 bylo uděleno čestné občanství obce Kravaře v Čechách
panu Václavu Klausovi.