Publikace

Obec Kravaře připravuje vázanou publikaci Kravaře v Čechách.

Autory této tiskoviny jsou Marie a Břetislav Vojtíškovi, Miloslav Sovadina
a Martin Benda.

Obec předpokládá, že kniha by mohla vyjít v měsíci květnu 2013.

Kniha bude obsahovat tyto kapitoly
Slovo úvodem
Geografické vymezení území
Přehled osmi století historie městečka
Kravařská obydlí
Vísecká rychta
Proměny Kravař v čase
Kravaře na historických pohlednicích
Kravařská květena
Sakrální památky
Prameny a literatura ke stati Přehled osmi století historie městečka
Prameny a literatura ke statím Kravařská obydlí
Prameny a literatura ke stati Kravařská květena

Pro zajímavost předkládáme našim spoluobčanům zajímavé porovnání stavu různých částí Kravař a to jak v čase minulém, tak současném ( tyto porovnávací fotografie budou součástí knihy ).
Klikněte vlevo nebo vpravo od zelené značky v obrázku, nebo klikněte na text „Současný snímek“ či „Historický snímek“.