Kostel Narození Panny Marie

Původně gotický kostel Narození Panny Marie, připomínaný roku 1384, je další starobylou stavbou Kravař. Přežil požár roku 1646, byl znovu obnoven roku 1650. Jeho dnešní vzhled nese stopy barokních úprav z let 1744-1749, které však byly zjednodušeny při opravách po druhém největším požáru Kravař roku 1860.

Jednolodní barokní prostor má zaoblená nároží a stěny členěné pilastry. V západní části zdobí chrám rokoková kruchta s dřevořezbami spočívající na dvou sloupcích. Její varhanní stroj pochází od mistra J. J. Wohla z roku 1748. Oratoře jsou neseny segmentovými oblouky. Zařízení je částečně raně barokní, z části z druhé poloviny 18.století. Původní oltářní obraz Panny Marie je v presbytáři, na hlavním oltáři je nyní obraz Panny Marie Pasovské se sochami sv. Jana Křtitele, sv.Josefa a raně barokními sochami proroků od drážďanského dvorního malíře Benedikta Kerna. Kazatelna s reliéfy evangelistů je rokoková.

Zajímavá je také venkovní  hřbitovní kaple Panny Marie Pomocné s kamennou kazatelnou z roku 1750.

VIRTUÁLNÍ PANORAMATICKÁ PROCHÁZKA

Vyzkoušejte virtuální panoramatickou prohlídku Kostela Narození Panny Marie a přilehlého hřbitova.
Díky technologii Mapy Google je ovládání jednoduché a kvalita fotografií je velmi vysoká.

Procházku můžete ovládat myší nebo šipkami na klávesnici: dopředu, dozadu, vlevo, vpravo, přiblížení klávesou +, oddálení –

Při pomalejším připojení k internetu vyčkejte natažení obrázků.

Vstup do prohlídky je ZDE

K informování návštěvníků slouží doprovodné tiskoviny o ornátech a mešních rouchách a vitrážích