Prohlédněte si

Děkujeme manželům Fišerovým za vzpomínku:

Před 36 lety v červnu 1978 proběhly v obci Kravaře v Čechách oslavy 800
let Kravař, neboť první zmínka o obci je z roku 1178, kdy byla obec
začleněna do premonstánského řádu. V roce 1261 navštívil král Přemysl Otakar
II. Kravaře a povýšil je na městečko.
Dostaly se ke mně od pana Chocholouše z Kravař fotografie z hostorického
úvodu oslav na náměstí, kde bylo občanům a návštěvníkům oslav předvedeno
secvičené předávání pergamenu o povýšení do rukou rychtáře. Protože jsem se
významným dílem podílel na přípravě, secvičení a organizaci hlavně tohoto
historického vystoupení, mám radost z těchto fotografií, které vám rád
přeposílám. Škoda jen, že se ztratil barevný 8 mm film zachycující právě
tuto úvodní historickou část v krojích, s povozy a koňmi.
Pro úplnost dodávám, že v předvcečer oslav byl na hřišti odpálen ohňostroj,
proběhly výstavy krav, ptactva a kaktusů, na náměstí také vystoupila skupina
historického šermu, skupina Zelenáči a krojovaná dechová hudba Mistříňanka,
která pak  hrála i k taneční zábavě na náměstí.
Jiří Fišer

Díky ochotě paní Jany Mikulové má obec k dispozici další historické fotografie např. z budování koupaliště a podobně.

Děkujeme.