Organizační struktura 2022
  • Obecní úřad
   • starosta: Ing. Vít Vomáčka MBA – tel. 487 868 220
   • zástupce starosty obce: Robert Lůžek – tel. 739 040 888, lzk.r@seznam.cz
   • Sekretariát: Jitka Švastová – tel. 487 868 220
   • Účetní: Vlasta Hartmanová – tel. 487 856 578
  • Zastupitelstvo
   • Ing. Vít Vomáčka, MBA
   • Ondřej Říha
   • Jiřina Pažoutová
   • Josef Král
   • Dimitrij Vovčuk
   • Robert Lůžek
   • Jaroslav Kříž
   • Jana Syblíková
   • Oldřich Matějka
   • Oldřich Rulík
   • Šárka Hodanová
   • Veronika Chocholoušová
   • Iva Rutterová
   • Iveta Matíková
   • Jitka Křížová
  • Rada obce :
   Ing. Vít Vomáčka, MBA
   Veronika Chocholoušová
   Robert Lůžek
   Jaroslav Kříž
   Oldřich Matějka

   Kontrolní výbor :
   Iva Rutterová - předseda
   Oldřich Matějaka
   Dimitrij Vovčuk

   Finanční výbor :
   Iveta Matíková - předseda
   Ondřej Říha
   Jana Syblíková

   Bytová komise :
   Šárka Hodanová
   Jiřina Pažoutová
   Jaroslav Kříž

   Zemědělská komise :
   Josef Král
   Robert Lůžek
   Oldřich Rulík