OBECNÍ KNIHOVNA KRAVAŘE 2023

  Publikace

  Obec Kravaře vydala vázanou publikaci Kravaře v Čechách.
  Kniha je k prodeji za 350 ,-Kč v Infocentru.

  Autory této tiskoviny jsou Marie a Břetislav Vojtíškovi, Miloslav Sovadina
  a Martin Benda.

  Kniha obsahuje tyto kapitoly:
  Slovo úvodem
  Geografické vymezení území
  Přehled osmi století historie městečka
  Kravařská obydlí
  Vísecká rychta
  Proměny Kravař v čase
  Kravaře na historických pohlednicích
  Kravařská květena
  Sakrální památky
  Prameny a literatura ke stati Přehled osmi století historie městečka
  Prameny a literatura ke statím Kravařská obydlí
  Prameny a literatura ke stati Kravařská květena

  Kniha o Kravařích

  Pro zajímavost předkládáme našim spoluobčanům zajímavé porovnání stavu různých částí Kravař a to jak v čase minulém, tak současném ( tyto porovnávací fotografie jsou součástí knihy ).