sekretariat@kravarecl.cz +420 487 868 220 OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE Dnes je

JSDHO Kravaře
(Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce)

Kategorie JPO III/1

Jednotka zabezpečuje výjezd jednoho požárního družstva v minimálním počtu 1+3 do deseti minut od vyhlášení požárního poplachu. Disponuje třemi cisternami a jedním dopravním automobilem.
Činnost jednotky byla obnovena k 1.1. 2011 po dlouhých 20 letech nefunkčnosti.

Jednotka je předurčená pro zásah u dopravních nehod, dále pak k plnění letecké hasičské techniky a k zásahům first respondent s automatickým defibrilátorem k poskytnutí kardiopulmonální resuscitace.

Zásahy jednotky tvoří široké spektrum událostí. Je povolávána k technickým pomocem v podobě odstraňování stromů z komunikací, čerpání vody ze zatopených nemovitostí, vnikání do uzavřených prostor nebo vyprošťování osob po dopravních nehodách. Dále pak k požárům nejrůznějšího charakteru (objekty, přírodní prostředí, dopravní prostředky apod.). Od roku 2019 je jednotka vybavena automatickým externím defibrilátorem a na vyžádání Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje vyjíždí k případům náhlé srdeční zástavy. 

V požárně poplachovém plánu Libereckého kraje byla zařazena od 1.6. 2012. Zasahuje u mimořádných událostí v obci Kravaře a na vyžádání Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje i mimo obec Kravaře dle poplachových plánů kraje.

Jednotka zasahovala v období 11/2016 – 5/2023 u více než 300 mimořádných událostí. 

  • Projděte si novou hasičskou zbrojnici:  • Na mapách GOOGLE: ZDE

     

  • Statistika zásahů:

    jsdho2022

  •  TECHNIKA:

 

CAS 24/2500/400 – S2T MAN LE 14.280

Cisternová automobilová stříkačka na povozku MAN je určena k přepravě požárního družstva 1+5. Vozidlo je vybaveno v provedení technickém. Disponuje sadou hydraulického vyprošťovacího zařízení, zdravotnickým vybavením, dýchací technikou, technickými prostředky k řešení technických zásahů. Dále příslušenstvím pro provedení hasebního zásahu vodou i pěnou. 

Vozidlo je určeno k řešení širokého spektra událostí technického či požárního charakteru a je vysíláno jako prvosledové.

Obec cisternu získala zdarma, převodem od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v rámci obměny techniky a zajištění plošného pokrytí kraje jednotkami PO.


Nádrž na vodu

2400 litrů

Rok výroby

2002

Nádrž na pěnidlo

400 litrů

Výkon motoru

190 kW

Výkon čerpadla

2400 litrů/min

Hmotnost

14 000 Kg

Příslušenství

Technické provedení

Max. rychlost

100 km/h

 

MAN 

CAS 30/9540/60 – S3VH Tatra Force

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatra Force je určena k přepravě požárního družstva 1+3. 

Vozidlo je vybaveno v provedení pro velkoobjemové hašení. Kapacita cisterny činí 9540 litrů vody. Vozidlo je vybaveno požárním příslušenstvím k provedení zásahu vodou nebo pěnou. 

Primárně je vozidlo povoláváno k zajištění dostatečné dodávky hasební vody na požářiště. Pro své vynikající jízdní vlastnosti terénem je tato technika nasazována i v těch nejtěžších terénech ležících mimo zpevněné komunikace či v lesích.

Vozidlo bylo zakoupeno v roce 2017 z prostředků Evropské unie z programu IROP jako reakce na změny klimatu s nadcházejícím dlouhodobým suchem a s ním spojenými lesními požáry a nedostatkem vody. 

Celkové náklady na pořízení CAS činily 7,3 mil. Kč, kde spoluúčast obce činila 730 tis. Kč (10%) 

 

Nádrž na vodu

9000 litrů

Rok výroby

2017

Nádrž na pěnidlo

540 litrů

Výkon motoru

325 kW

Výkon čerpadla

3000 litrů/min

Hmotnost

25 000 Kg

Příslušenství

Velkoobjemové hašení

Max. rychlost

110 km/h

 

tatra force

CAS 32/6000/60 – S3R Tatra T 148

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatra T 148 je určena k nasazení do nejtěžších terénů při lesních požárech a to zejména pro své vynikající jízdní vlastnosti v průjezdnosti terénem. Svou kapacitou nádrže na vodu je nasazována pro dálkovou dopravu vody na požářiště.

Vozidlo je vybaveno příslušenstvím v redukovaném provedení pro provedení požárního zásahu vodou.

Vozidlo bylo v roce 2012 zakoupeno od města Cvikov za symbolických 25 tis. Kč, V průběhu let na vozidle bylo svépomocí členů jednotky provedeno nesčetně oprav a úprav jak podvozku tak požární nástavby.

 

Nádrž na vodu

6000 litrů

Rok výroby

1975

Nádrž na pěnidlo

600 litrů

Výkon motoru

150 kW

Výkon čerpadla

3200 litrů/min

Hmotnost

18 000 Kg

Příslušenství

Redukované

Max. rychlost

70 km/h

 

T 148 ve sněhu

 

DA – L2Z MB Sprinter

Dopravní automobil s kapacitou 9 míst k sezení slouží v jednotce k přepravě členů k mimořádným událostem, dále pak k evakuaci obyvatelstva ohrožených dopady mimořádných událostí, či k nouzovému zásobování obyvatelstva.

Vozidlo bylo zakoupeno v roce 2017 z prostředků Evropské unie v celkových nákladech přesahujících 1,6 mil. Kč, kde spoluúčast obce činila 160 tis. Kč (10%) 

DA MB Sprinter

 

ČLENOVÉ VÝJEZDOVÉ JPO

Poř.

Jméno a příjmení

funkce

Odborná způsobilost *

1

Jaroslav Šimonek

Velitel jednotky

Strojník, Velitel, NZP, VDN, NDT

2

Ing. Ondřej Říha

Zástupce velitele jednotky

Strojník, Velitel, NZP, VDN, MŘP, NDT

3

Stanislav Dresler

Technik CHTS

Technik v JPO, MŘP, VDN, NZP, NDT

4

Pavel Gregor

Strojník

Strojník, NZP, VDN, NDT

5

Daniel Korn

Strojník

Strojník, MŘP, NDT

6

Petr Koutný

Hasič

MŘP, VDN, NZP, NDT

7

Zdeněk Šimonek

Hasič

MŘP, VDN, NZP, NDT

8

Martin Tesárek

Hasič

MŘP, VDN, NZP, NDT

9

Matěj Pinkas

Hasič

Technik v JPO, MŘP, VDN, NZP, NDT

10

Jan Gallo

Hasič

MŘP, VDN, NZP, NDT

11

Daniel Medek

Hasič

MŘP, NDT

12

Jiří Flieger

Hasič

NZP

13

Filip Starý

Hasič

 

14

František Koutný

Hasič

 

15

Vladislav Syndula

Hasič

 

16

Aleš Černý

Hasič

NDT

* NDT – nositel dýchací techniky, NZP – neodkladná zdravotnická pomoc, VDN – vyprošťování u dopravních nehod, MŘP – obsluha motorových řetězových pil, technik v jednotkách PO – člen jednotky pro údržbu hadic, armatur a dýchací techniky


Fotodokumentace z naší činnosti: