sekretariat@kravarecl.cz +420 487 868 220 OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE Dnes je

Obec Kravaře vydala vázanou publikaci Kravaře v Čechách.
Kniha je k prodeji za 350 ,-Kč v Infocentru.

Autory této tiskoviny jsou Marie a Břetislav Vojtíškovi, Miloslav Sovadina
a Martin Benda.

Kniha obsahuje tyto kapitoly:
Slovo úvodem
Geografické vymezení území
Přehled osmi století historie městečka
Kravařská obydlí
Vísecká rychta
Proměny Kravař v čase
Kravaře na historických pohlednicích
Kravařská květena
Sakrální památky
Prameny a literatura ke stati Přehled osmi století historie městečka
Prameny a literatura ke statím Kravařská obydlí
Prameny a literatura ke stati Kravařská květena

Kniha o Kravařích

Pro zajímavost předkládáme našim spoluobčanům zajímavé porovnání stavu různých částí Kravař a to jak v čase minulém, tak současném ( tyto porovnávací fotografie jsou součástí knihy ).