sekretariat@kravarecl.cz +420 487 868 220 OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE Dnes je

Otevírací doba od 25.10.2021

Čtvrtek 13.00 – 19.00

Kontakty
Náměstí 109
471 03 Kravaře

e-mailknihovna@kravarecl.cz

knihovnice: Mgr. Jitka Cidlinová

O knihovně

Místní knihovna v Kravařích získala na jaře roku 2007 nové prostory, a to rekonstrukcí prvního patra budovy č. p.109. Zároveň Obecní úřad v Kravařích poskytl knihovně zcela nové vybavení a knihovna se tak stala v té době nejlépe vybavenou neprofesionální knihovnou na Českolipsku.

Pěkné vybavení knihovny, dobrý knihovní fond i úroveň poskytovaných knihovních služeb – to vše přispělo k tomu, že Místní knihovna Kravaře v roce 2007 získala čestné uznání za příkladnou péči o dětské čtenáře v soutěží Knihovna roku.

Od té doby prošla knihovna během roku 2019, kdy byla dočasně uzavřena, další rekonstrukcí interiéru. Spolu s tím bylo modernizováno vybavení, pořízen dataprojektor a promítací plátno. Na jaře 2020 pak proběhla důkladná revize knižního fondu, ten v současné době čítá na 3 500 svazků a je neustále doplňován.

Od září 2020 je knihovna opět otevřena.

 čtenáři

Služby

Online katalog:
https://tritius.knihovna-cl.cz/library/kravare/

 

Meziknihovní výpůjční služba
Registrovaným čtenářům můžeme zařídit výpůjčku z jiné knihovny.

 

Knihobudky na Liščí stezce

Průběžně doplňujeme, abyste si na procházce měli co vybrat. Knihy si můžete nechat, vrátit nebo poslat dál. Stejně tak můžete donést vlastní knihy, které potěší další čtenáře.

Picture1 

Picture2

Picture3

Čtenářský klub

Každý pátek se potkáváme s žáky 6. třídy nad knihami, hrajeme hry, sdílíme čtenářské zkušenosti. Do budoucna chystáme klub otevřít dalším dětem.

 

Připravujeme

programy pro MŠ a ZŠ
další kulturní akce dle kulturního kalendáře na rok 2021
Pro aktuální informace o konaných akcích sledujte stránky obce a facebook Infocentra.

 

Odkazy na knihovny

Okresní knihovna v České Lípě www.knihovna-cl.cz/
Krajská vědecká knihovna v Liberci www.kvkli.cz/
Oddělení knihovního fondu Vlastivědného muzea v České Lípě - www.muzeumcl.cz/knihovna

 

Kampaně na podporu čtenářství

Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetem.cz
Čtení pomáhá www.ctenipomaha.cz
Rosteme s knihou www.rostemesknihou.cz
Rostík – knižní web pro děti a mládež www.rostik.cz

 

cidlinova

knihovnice: Mgr. Jitka Cidlinová